İsmail Yavuz

KÜNYE

Sahibi

İsmail Yavuz
Tel: 0539 788 16 94
bilgi@savunmasanayisi.com
Genel Yayın Yönetmeni